ร่วมงานกับเรา
 
 
      ร่วมงานกับเรา
      
      
           ข้อมูลการรับสมัครงาน
      
  
  ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
 
-เจ้าหน้าที่ขาย Sale Representative 1 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด Sale Representative 1 อัตรา
-ช่างเทคนิค Engineer 3 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน
 
  สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ
-ค่าน้ำมัน, ชุดฟอร์มพนักงานปีละ 3 ชุด, ค่าโทรศัพท์(พิจารณาจากตำแหน่ง)
-ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (พิจารณาจากตำแหน่ง)
-สังสรรค์ประจำปี
-ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ค่าตัดเลนส์แว่นตา, ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ได้แก่ งานมงคลสมรส, งานฌาปณกิจศพบิดามารดา
 สามี ภรรยา บุตร
-ของเยี่ยมผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยใน
-ของเยี่ยมผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยใน
  ปรับขึ้นค่าแรง
-ปีละ 1 ครั้งในเดือนมีนาคมของทุกปี
 
  โบนัส
-ปีละ 1 ครั้ง (พิจารณาจากผลการประเมิน)
 
  สถานที่ทำงาน
-สำนักงานใหญ่ กล้วยน้ำไท
-สาขาศรีราชา, อยุธยา, ระยอง, นครราชสีมา, ลำพูน, ปราจีนบุรี
-คลังสินค้าบางปู
 
  เวลางาน
-08.15 ถึง 17.15 น.
 
  วันหยุด
-เสาร์, อาทิตย์และวันหยุดตามประเพณี
-หยุดพักร้อนปีละ 5-15 วัน (ตามอายุงาน)
-ลาคลอด, ลาบวช, ลากิจ
 
  ติดต่อสอบถาม
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ recruitment@threebond.co.th
-หรือติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-381-4808 ต่อ 610, 611